Albin och Filip är uttagna till framtidslägret i Malmö i helgen!

Albin Kaiding och Filip Hultman är uttagna till ett framtidsläger i Malmö i helgen.

Squashförbundet har de senaste åren diskuterat hur vi bäst hjälper våra satsande spelare att nå sin högsta potential som squashspelare, med målet att Sverige når topp placeringar vid EM och VM framöver. Under våren utkristalliserades en grupp som ville ta på sig rollen att leda arbetet, Pieter Sjösten, Fabian Jacobsson och Alexander Ovendal. Ett antal spelare kontaktades för att höra om deras att intresse att ingå. Nedan följer deras brev till de uttagna.


Albin och Filip


Nu är gruppen fastställd. Vi kan konstatera ett mycket positivt gensvar där absolut merparten av de inbjudna valt att "haka på".

Initiativet till framtidsgruppen skapades av tre squashkompisar Alexander Ovendal, Pieter Sjösten och Fabian Jacobsson som växte upp i en svensk squashkultur då det fanns flera heltidssatsande svenska squashspelare och topplaceringar i EM var en självklarhet. Vi tillsammans med svenska squashförbundet tror att med rätt träning och engagemang från både spelare och tränare kan svensk squash höjas flera nivåer inom en relativt kort tidsperiod. Vi vill med våra kunskaper och erfarenheter skapa en ny(gammal) träningskultur med fokus på såväl kvantitet som kvalitet. Vi tror att ett TEAM med flera individer kommer att ge en acceleration åt utvecklingen där man sporrar och stöttar varandra. Vi jobbar helt ideellt och tar emot allt stöd som kan tänkas. Vi kommer behöva träningstider och övernattningsmöjligheter för våra samlingshelger. Är man intresserad som klubb att vara värd för squashens framtid en helg så hör man av sig till förbundet.

Framtidsgruppen kommer att betraktas som en dynamisk grupp där spelare tillkommer och ev. faller ifrån beroende på vilka beslut man tar. Om intresse finns är man välkommen att höra av sig för bedömning och man skall då få ett tydligt svar på vad som behövs presteras för att bli aktuell för gruppen. Vi kommer att ha en öppen kultur där man skall få inblick i vad vi gör och inte minst hur mycket träning som utförs. Här nedan följer namnen på de som kommer att starta i gruppen.

Namn på deltagare. Carl Remle, Björn Angtoft, Jesper Skarman, Pontus Rengbo, Tor Christoffersson, Nanna Carleke, Joel Viksten, Anton Larsson, Filip Hultman, Albin Kaiding, Viktor Högberg, John Henrys, Nick Errington, Erik Jakobsson,

Första samlingshelg blir I Malmö 1-3/11. Fokus denna helg kommer att ligga på kartläggning av gruppens/individens kvalitéer såväl fysiska som tekniska. Vi kommer också att fastställa visioner/mål för träning och resultat samt tydligt definiera den kultur som skall råda inom framtidsgruppen.

Kommentarer :

  1. Inga kommentarer har lagts till än. Bli den första att kommentera!
Lägg till en kommentar : OK