Verksamhetsansvariga


Webmaster Hemsidan: Jan Kaiding.

Föräldrargrupp: Linda Åkerström, Patrick Degerman och Helena Degerman.

Juniorträning: Jan Kaiding, Ann Degerman, Mikael Åström, Hans Eriksson, Rehan Javed, Jens Flodin, Torbjörn Gustavsson, Patrick Degerman, Martin Åkerström, Anna Kaiding, Filip Hultman, Emil Lundström, Ola Mannberg.

Tävling: Rickard Segerstedt, Mikael Åström,Jens Flodin, Ulf Andren

Damträning: Rehan Javed

Stegen: Ulf Andren.

Streaming: Martin Åkerström

 

¥ë¥Ö¥¿¥ó 7¥»¥ó¥Á ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥ë¥Ö¥¿¥ó 2013 ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥ë¥Ö¥¿¥ó ±¾µê ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¤Ú¤¿¤ó¤³ ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥Ñ¥ó¥×¥¹ ü\ ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥á¥ó¥º ͨ؜ ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥ª©`¥×¥ó¥È¥¥ ¥ë¥Ö¥¿¥ó Ñ¥ ³à ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥ë¥Ö¥¿¥ó¥á¥ó¥º¥·¥å©`¥º ½Y»éʽ Ñ¥ ¥ë¥Ö¥¿¥ó